سایه سیاست را از سر اقتصاد کم کنید

این بدان معناست که اقتصاد عرصه تاخت و تاز قدرت های سلطه جود در جهان امروز است و باید برای این مهم تدبیری اندیشید.

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران پیش از این وعده داده بود دوران باج‌دهی اقتصاد به سیاست تمام شده است(نقل به مضمون). این انتظار می‌رفت که همه گروه‌های سیاسی، احزاب، جریان‌ها و… این مهم را مد نظر قرار دهند و با هدف تقویت بنیان های اقتصادی که منجر به تقویت بنیان های اجتماعی و آرامش روانی می شود، روند پیشین را متوقف کنند.

اقنصاد ایران امروزه از بودن زیر سایه سیاست بیش از پیش در رنج است و اتفاقا ریشه بسیاری از مشکلات همین جاست.

سیاستگذاران پشت تریبون های سیاسی چنان درباره اقتصادی ترین مسائل صحبت می کنند که گویا جایگاه تصمیم گیری نه در نشست های تخصصی و کارشناسی که پشت بلندگوهایی است که صدا را به گوش دوست و دشمن همزمان می رساند.

به نظر می رسد در این دوران که قدرت سیاسی ایران در جهان تحکیم شده و اتفاقا مردم نیز نشان داده اند که در این عرصه پایبندی و همسویی لازم را با مقامات دولتی دارند، اقتصاد نیازمند توجه بیش از پیش است. ایران قابلیت های اقتصادی فراوانی را داراست. نمی توان به بهانه های سیاسی این قدرت بالقوه را نادیده گرفت.

به نظر می رسد مهمترین کارویژه دولت در سال های پیش رو و در اشل بالاتر کلیه جریان های سیاسی و گروه های دی نفوذ، تلاش برای تغییر بنیان ها در این حوزه باشد. شاید روزگاری که اقتصاد ایران از زیر سایه سیاست بیرون بیاید ادبیات تحریم نیز در جهان تغییراتی جدی را تجربه نماید.

شاید بتوان دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران را دهه زدودن غبار سیاست از تن اقتصاد نامید. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که تصمیمات اقتصادی با توجه به واقعیات کارشناسی اتخاذ شود نه شائبه های سیاسی.

۲۲۳۲۲۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *